Wyłącznik obrotowy ATEX 2GD IP66 Scame ISOLATORS 32A 3/4P termoset awaryjny

2449,07

materiał: termoset, prąd znamionowy: 32A, klasa szczelności: IP66, ilość pól: 4, kod ATEX: II 2GD,

Opis

Przy zakupie osprzętu elektrycznego do stref zagrożonych wybuchem kluczowym parametrem jest grupa wybuchowa a tym samym rodzaj materiału, który może spowodować wybuch. Rozróżnia się dwie podstawowe strefy: strefy zagrożone wybuchem pyłów oraz strefy zagrożone wybuchem gazów, cieczy i ich oparów  oraz palnych płynów.

Urządzenia ATEX w celu identyfikacji oznacza się odpowiednim symbolem w zależności o strefy wybuchowej, w której mogą pracować:

  • 2D – do stref zagrożonych wybuchem pyłów (grupa wybuchowości IIC, strefy 1 i 2).
  • 2GD- do stref zagrożonych gazów, cieczy i ich oparów oraz palnych płynów (grupa wybuchowości IIIC, strefy 21 i 22).

Wyłącznik obrotowy ATEX 2GD IP66 Scame ISOLATORS 32A 3/4P termoset awaryjny

Obrotowy wyłącznik bezpieczeństwa ATEX 32A, 4-polowy, w obudowie z tworzywa termoutwardzalnego samogasnącego (thermosetu).

Wyłącznik przeznaczony jest do użytkowania w strefie zagrożenia wybuchem gazów, cieczy i ich oparów (grupa wybuchowości IIC, strefy 1 i 2) oraz palnych pyłów (grupa wybuchowości IIIC, strefy 21 i 22).

Klasyfikacja EX: II 2GD

Wykonanie EX:

  • Ex d e IIC T4/T5 Gb Ta -50°C + 60°C
  • Ex tb IIIC T80°C Db IP66 Ta -20°C + 40°C

Maksymalna temperatura pracy: 60°C

Certyfikaty:

  • INERIS 14 ATEX 0030X
  • IECEx INE 14.0040X

W komplecie z wyłącznikiem dostarczane są dławnice i zaślepki.

Kluczowe parametry: materiał: termoset, prąd znamionowy: 32A, klasa szczelności: IP66, ilość pól: 4, kod ATEX: II 2GD,